Bu sitenin tarayıcınız için sınırlı desteği vardır. Edge, Chrome, Safari veya Firefox'a geçmenizi öneririz.

Bir sonraki alışverişinizde ₺2000 hediye çeki kazanma fırsatını kaçırmayın!

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme ve aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ile buna bağlı olarak Kanundan doğan haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri
CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu olarak mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde; Markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilir, kampanyalarımız hakkında onayınızla sizi bilgilendirebilir, öneri ve şikayetlerinizi kaydedebilir, sizin için daha iyi hizmet standartları oluşturabilir, CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması . sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri yollarla sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle topluyoruz.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme amaçları
CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak veri sorumlusu olarak çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanallarımız, mağaza içi iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal aracılığıyla bunlar; Onayınız doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan veya Kanunda öngörülen süre kadar elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, saklanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden sınıflandırılabilir. ilgili yasa. Hizmete bağlı olarak hukuki veya fiili gereklilikler olması halinde CHATOU TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET şirketinin çalıştığı veya kanunen sorumlu olduğu özel tüzel kişiler ile kamu kurumları ve/veya ilişkili olduğu Türkiye'de veya yurt dışında ikamet eden kişilerle sürdürülebilir. 3. kişi gerçek/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, hukuki veya hizmetle ilgili fiili ihtiyaçlar halinde yurt dışına aktarılabilir.
CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ müşterilerimiz markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilir, onayınız halinde sizi kampanyalarımız hakkında bilgilendirebilir, öneri ve şikayetlerinizi kaydedebilir, daha iyi hizmet standartları oluşturabilir, CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA VE İŞ STRATEJİSİNİ belirleyebilir. Kişisel verilerinizi, verilerin uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyebileceğimizi bildiririz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, yalnızca kişisel verilerinizi toplar; Açık rızanıza istinaden veya Kanunda belirtilen güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirleri almak kaydıyla Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasında iş ilişkileri kurulması ve/veya bu amaçla toplantıların yapılması, Yurt içinde ve yurt dışında gerekli güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla, fırsat ve olanaklar sunmak ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla; Faaliyetlerimizin gereği olarak anlaşmalı olduğumuz ve hizmet verdiğimiz grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, denetim şirketlerimiz veya yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bu verileri paylaşabilecektir. bu veriler diğer ilgili makamlara iletilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. Maddesinde Düzenlenen Hakları
CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine cevap verecektir:
a) CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin kendilerine ait kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi edinme,
c) CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanuna uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde; Yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verileriniz rer kopyasını alır.

Yorumlarınız ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Unvanı: CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: ÖMERLİ MAH. KASABA SİTESİ. KAMELYA CAD. NO 41 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
Posta: info@fifthsenselingerie.com


Gizlilik ve güvenlik
CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Online Mağaza, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Online Mağaza sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri ve istenmeyen e-postaların gönderilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmaları yalnızca CHATO TEKSTİL MODA tarafından kullanılmaktadır. ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Mağaza içerisinde kullanılmaktadır. CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Online Mağaza, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin bilgisi dışında kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir sebeple ticari amaçla kullanmaz ve satmaz veya aksi takdirde.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgiler sadece müşteri tarafından değiştirilebilmektedir. Başka birinin bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Online Mağazası veya ona hizmet veren firmaların sunucularında tutulmamaktadır. en yüksek seviye. Bu sayede ödemeye yönelik tüm işlemler CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleştirilir.


Çerezlerin Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (akıllı telefon veya tablet gibi) saklanan küçük metin dosyaları veya bilgilerdir.

Çerezleri Sitelerimizin kullanımını kolaylaştırmak ve ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak için kullanıyoruz. Web siteleri, tanınabilmek ve size daha uygun bir web sitesi sunabilmek amacıyla hakkınızdaki önemli bilgilerin hatırlanması (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi) için bu çerez dosyalarını okuyabilir ve yazabilir.

Çerezler aynı zamanda Sitelerimizde gelecekte yapacağınız işlemleri hızlandırmaya da yardımcı olur. Ayrıca, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla Sitelerimizin kullanımına ilişkin istatistiksel bilgiler toplamak için de çerezleri kullanabiliriz.

CHATO TEKSTİL MODA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: ÖMERLİ MAH. KASABA SİTESİ. KAMELYA CAD. NO 41 ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
Posta: info@fifthsenselingerie.com

Sepet

Satın alınabilecek başka ürün yok

Sepetiniz boş